Jak zvýšit pravděpodobnost, že mi přidají (peníze, ne práci)

Personalista si o Vás vytvoří obrázek hned, jak vejdete do místnosti. První dojem je rozhodující.
- Reklama -

Zaměstnání je o motivaci.

V první řadě o motivování zaměstnanců, aby odváděli co nejproduktivnější práci ve prospěch zaměstnavatele.

Ve druhé řadě je pak o motivování zaměstnavatele, aby měl zájem poskytovat svým zaměstnancům lepší podmínky, v čele s platem.

Zaměstnavatel si je dobře vědom, že zvýšení platu bývá jediný způsob, jak může zaměstnanec výrazně zlepšit životní úroveň sobě i rodině. Je na zvýšení platu závislý. Vyjednat si v takové situaci vyšší plat není legrace, pokaždé je totiž síla na straně zaměstnavatele. ON rozhoduje, komu a zda vůbec přidá, a předně ON rozhoduje o tom, koho vůbec zaměstná. Nicméně i on je závislý na zaměstnanci. Přesněji řečeno na KVALITNÍM zaměstnanci.

V dnešní době, kdy je nezaměstnanost na nízkém bodě, drží zaměstnanci trumfy v rukou. O kvalitního zaměstnance je řež. Nehodlá-li ho zaplatit jeden zaměstnavatel, může odejít k jinému.

Pokud ovšem patříte k loajálním lidem, kteří srostli s jednou konkrétní firmou nebo nechcete šachovat se změnou zaměstnání, nejlepším způsobem je ukázat mu, že si vyšší plat prostě ZASLOUŽÍTE. Nabízíme několik tipů, jak o tom šéfa přesvědčit.

1. Buďte přínosem

Strategie dělat v práci neviditelného a zhmotnit se pouze v případě, když chcete přidat, úspěch nenese. Chceme-li mít vyšší plat, musíme mít vyšší hodnotu. Ačkoli na to jako zaměstnanci nejsme zvyklí, naučme se svůj přínos prodávat. Nebojme se před nadřízeným pochlubit tím, co se nám povedlo. I my jste značka a záleží jen na nás, jakou reputaci si ve firmě vybudujeme.

Když na to dojde, komu myslíte, že šéf přidá? Panu Průsvitnému, o němž ani neví, že ve společnosti pracuje, nebo Panu Výraznému, který je ve firmě zvučným odborníkem na konkrétní problematiku a i kolegové jej často vyhledávají se žádostí o radu (o konkurenci případně ani nemluvě)?

2. Buďte aktivní

Uděláte pouze to, co je nutné, a zbytek Vás nezajímá? Argumentujete tím, že děláte to, co je náplní pracovní smlouvy, a za více nedostáváte zaplaceno? Fajn, pak pro Vašeho zaměstnavatele nevznikne žádný důvod Vám zaplatit nad úroveň stávajícího platu.

Zkuste občas dělat i to, co nemusíte. Třeba jen něco malého navíc. A v souladu s bodem jedna – dělejte to tak, aby si toho ostatní všimli. PRODÁVEJTE SE.

Když chcete mít více než ostatní, nemůžete se chovat jako ostatní.
Když chcete mít více než ostatní, nemůžete se chovat jako ostatní.

Zaměstnanci jsou bohužel často lidé ztracení v davu. Bojí se občas trošku zariskovat a udělat rozhodnutí, o němž nejsou přesvědčeni, že je správné. Tohle je ale popis pěšáků, kterým je o strach dát vyšší pozici a vyšší plat. Kdo riskuje, ten si – z pohledu zaměstnavatele – může uvědomovat větší odpovědnost a nebojí se ji přijmout.

Snažte se například aktivně přijímat výzvy. Jakmile se vyskytne nějaký úkol, do kterého se nikomu nechce, zkuste se o něj přihlásit. Bude to příležitost něco nového se naučit. Patřete k lidem, o nichž bude známo, že nemají v kalhotách.

3. Buďte precizní

Nikdy neodevzdávejte polovičatou práci. Přijímejte zpětnou vazbu zejména tehdy, pokud má šéf pocit, že po Vás musí něco opravovat nebo dodělávat. Dbejte o pečlivost, která není vlastní každému.

Dotahovat věci do konce, vše domýšlet a dolaďovat, znamená obrovskou přidanou hodnotu, která zvyšuje cenu zaměstnance. Nehledě na to, že tím dává najevo svou samostatnost.

Jak se ve firmě udělat nepostradatelným?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama -