Rozvaha jako základ domácích financí

2. Soupis PASIV

U pasiv nebudeme mít tolik práce odhadovat částky, obvykle totiž máme elektronické nebo písemné přehledy, odkud potřebné údaje opíšeme.

Začneme od největších položek: hypotéka, leasing, spotřebitelské a jiné půjčky, vyčerpané kontokorenty a kreditní karty. Snažme se uvádět co nejaktuálnější stav.

3. Součet a srovnání

Jakmile máme sepsána všechna aktiva i pasiva, stačí je sečíst a porovnat.

Tím získáme porovnání tržní ceny majetku domácnosti a jejích finančních závazků (dluhů).

Výsledek rozvahy se nazývá ČISTÉ JMĚNÍ DOMÁCNOSTI.

Pokud nám vyjde kladné číslo, majetek je splacen a výsledek je naše reálné bohatství.

Můžete namítnout: Ale jak může být majetek splacen, když mám hypotéku?

Existuje totiž „špatný“ a „dobrý“ dluh. Pokud je podložen potřebnými aktivy, můžeme být fakticky v plusu. Pokud si půjčíme třeba na televizi, dovolenou nebo vánoční dárky, jedná se o plýtvání a tedy špatný dluh.

Pokud si půjčíme na vlastní bydlení, kdy náklady často nepřekročí náklady nájmu, jde o dluh logický, tudíž dobrý.

Bohatí lidé se velmi často zadlužují, i když mají peníze. Proč? Je to jednoduché. Proč používat svoje peníze, když je můžeme investovat? Například akcie vynáší v průměru kolem 10 % ročně. Pokud chci koupit nemovitost a získám hypotéku s úrokem do 3 %, vydělávají nám naše vlastní peníze (které máme investovány s desetiprocentní sazbou) na tento úrok a navíc máme 7% zhodnocení, které bychom bez investice neměli, protože by peníze „stály“ v nemovitosti. Tomuto přístupu se říká finanční páka.

Jestliže nám jako výsledek rozvahy vyjde záporné číslo, určuje naši zadluženost. Když nám vyjdou pasiva výrazně vyšší než aktiva, měli bychom situaci začít řešit. Z takové pozice totiž můžeme velmi snadno spadnout do dluhové pasti. Za kritickou hranici bývá označováno 80 %.

Jak vidíme, rozvaha může být pro domácnost velmi přínosná. V mnoha ohledech může ovlivnit náš přístup k penězům.

Máte dobré nebo špatné dluhy? Nebo nemáte žádné?

Jak Vám vyšla rozvaha?

Rádi byste rozuměli financím a rozmnožovali je? I těmito tématy se zabývá časopis Business Leaders, který lze získat registrací zde.

© Petr Casanova