6 kroků ke správné marketingové strategii


3. krok: Určete si marketingové cíle

Malým a začínajícím podnikatelům se obvykle doporučují maximálně 4 marketingové cíle za rok. Příliš mnoho cílů totiž tříští energii a zdroje, které tomu můžete věnovat. Výsledný efekt je pak paradoxně mnohem menší, než když své cíle spočítáte na prstech jedné ruky.

Proto si stanovte raději méně cílů a ujistěte se, že každý bude mít takový dopad, jaký potřebujete. Konkrétní cíle závisí na oblasti Vašeho podnikání a fázi, v níž se nacházíte. Proto nejprve vyhodnoťte aktuální stav. Základní oblasti, které by Vás měly zajímat, jsou následující:

  • Aktuální počet zákazníků,
  • Váš příjem na zákazníka,
  • rychlost získávání nových zákazníků,
  • počet opakovaných nákupů,
  • demografické údaje Vašich zákazníků.

Nastavte si laťku výš a určete, o kolik procent chcete růst, případně na jaký segment se zaměřit. Cíl musí být konkrétní. Podívejme se na příklad takového formulovaného cíle (jeden je správně, jeden ne):

A: Chci víc prodávat přes internet.

B: Chci získat online o 100 zákazníků měsíčně více než dosud.

Správně je varianta B, jelikož jde o konkrétní cíl. Je měřitelný, takže jej lze sledovat a vyhodnocovat. Dokážete si spočítat, z jaké části jste cíl splnili, kdežto u varianty A lze jen těžko cokoli spočítat. Rovněž do cíle zahrňte i jasný termín, do kdy ho chcete dosáhnout.

4. krok: Identifikujte klíčové činnosti

Stanovené cíle jsou srdcem marketingového plánu. Musí v konečném důsledku zajistit zvýšení příjmů společnosti. V opačném případě je nutné pátrat po příčině – tou mohou být špatně stanovené cíle nebo chybná identifikace klíčových faktorů pro dosažení cílů.

Proto si nejprve položte otázky: Co všechno musím udělat, abych dosáhl stanovených cílů? Co k tomu budu potřebovat a jaké z toho vyplývají úkoly?

Pokud budete chtít například zvýšit on-line prodej, musíte si nejprve stanovit, kde se cílová skupina pohybuje. Jistě Vás napadne Facebook, což je marketingový nástroj s obrovským potenciálem. Je ale nutné si to opět dát do kontextu s charakteristikou cílové skupiny – pokud budete cílit na seniory, inzerce na Facebooku se mine účinkem.

Proto se ptejte: Co musím udělat pro oslovení cílové skupiny? Kde je nejlépe oslovím?

Odpovědi Vám ukáží směr. Zároveň nezapomínejte, že klíčové je zaměření. Nesnažte se dělat příliš mnoho, vyberte maximálně 4 činnosti, tak abyste se na ně dokázali stoprocentně soustředit a netříštit síly.

Co je to KPI a k čemu je dobré?

Otočte, prosím, na 3. stránku.