4 pro a proti českého živnostníka


Nevýhody živnosti:

1. Riskování vlastního majetku

Živnost je definována jako podnikání na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pokud se ovšem nedaří generovat zisk, odmažme si poslední čtyři slova. Zůstane nám: na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost.

V tomto pahýlu věty se skrývá největší nevýhoda této formy podnikání. Jako živnostník vystupujete pod svým jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem. To znamená, že pokud se Vašemu podnikání nebude dařit a dojde z Vaší strany k neplnění závazků (vyrobíte dluh), může jednoho dne zazvonit exekutor a zabavit Vám jakýkoli majetek, třeba i dům.

2. Horší získávání peněz zvenku

Podnikáte-li pomocí živnostenského listu, banky nebo investoři na Vás hledí jako na rizikového klienta. Proč? Vaše podnikání stojí pouze na jedné osobě. Když se Vám cokoli stane, může být po živnosti.

To znamená, že ačkoli živnostník může zaměstnávat druhé a naoko působit jako „velká společnost“, většinou se musí obejít bez kapitálu zvenku.

3. Vyšší povinné odvody

Ano, živnostník může uplatnit výdajový paušál, ale pokud řekneme A, řekněme také B. Živnostník současně platí výrazně vyšší sociální a zdravotní pojištění, než je tomu u právních forem podnikání – kde se tyto platby za určitých podmínek nemusí hradit vůbec.

Navíc platí, že s růstem živnostníkova zisku roste i výše záloh, které musí hradit.

4. Problematický prodej nebo předání podnikání

Živnostník je sám sobě zaměstnancem. Jako zaměstnání bohužel vypadá i situace, kdy se rozhodne jít na odpočinek.

Zaměstnání má totiž zjevnou nevýhodu v tom, že pokud z něj odejdete, nikdo další z Vaší rodiny nebo blízkosti z něj nebude mít užitek. Není možné přestat chodit do zaměstnání a předat pozici svým dětem. Zaměstnaneckou smlouvu nelze začlenit do dědictví.

Také živnost je velmi problematické předat dětem. Mnohem snazší je předat/prodat například společnost s ručením omezeným, kde navíc už po pěti letech není výnos z prodeje společnosti zatížen daní z příjmů.

Pokud zemře živnostník, jeho podnik zaniká společně s celým jeho renomé a referencemi z podnikání.

Pokud zemře majitel firmy, jeho dílo může pokračovat a zaměstnanci to mnohdy ani nepocítí. Ostatně majitel firmy na to může dlouhodobě připravovat své děti, firmu jim jednoho dne prostě předat a užívat si dosažených úspěchů v Tichomoří.

Formu podnikání se zkrátka vyplatí pořádně promyslet.

Vhodná forma totiž může ušetřit člověku velké peníze z hlediska odvodů, daní a rizik.

Detailní vhled do této problematiky nabídlo první číslo časopisu Business Leaders. V dalším vydání, které do svých schránek obdržíte již za několik málo dní, se těšte na další informace, které jinak lidem často unikají. Pro odběr časopisu se můžete zaregistrovat zde.

Diskutovat můžete na Facebookových stránkách BusinessLeaders zde.

© Veronika Vajglová