Kouzlo reinvestice aneb Proč půjčovat bance za 0,1% úrok?

Co musí reinvestice splňovat?

Reinvestice zisku bude u každého podnikání vypadat jinak. V jednom případě to bude obnášet nákup kvalitnější látky nebo šicích strojů, v jiném zase půjde o investici do marketingu nebo třeba vozového parku.

Podstatné je, že každá investice ze zisku musí dávat jasný ekonomický smysl.

Proto musíme mít vždy jasno v tom, co investice přinese, zda je to opravdu relevantní vzhledem k povaze našeho podnikání, a zda tyto prostředky nebudou chybět jinde.

Reinvestice se MNOHONÁSOBNĚ VYPLATÍ. Reinvestovat zisk je nejefektivnější způsob, jak nakládat s prostředky společnosti a plně využít růstové možnosti podnikání. 

Do hloubky se tématu věnujeme v časopisu Business Leaders, který si můžete objednat zde. Na příkladech ukazujeme i nejhorší způsoby nakládání se ziskem a jejich srovnání. Zjistíte tak, jak se díky podnikání tvoří velké peníze a jak se stát z podnikavce skutečným podnikatelem.

Už víte, jak naložíte se ziskem?

Diskusní stránky BusinessLeaders jsou zde.

© Veronika Vajglová