Jak být splněným snem zaměstnavatele

- Reklama -

Kdykoli se úspěšný podnikatel bije v prsa a haleká JÁ jsem to dokázal, zapomíná, že úspěch společnosti nikdy nestojí na jediném člověku. A on to jistě ví.

Společnost je tým a v každém soukolí jsou důležité všechno jeho součásti a vazby. Podnikatel je možná kapelník, který stroj ladí, ale co zaměstnanec, to reprezentant, zejména navenek.

Každé podnikání začíná myšlenkou, ale o úspěchu rozhoduje realizace a nikdo na světě nezvládne všechno sám. Vývoj, produkci, obchod i marketing. Rozdíl mezi společnostmi je především v lidech. Ostatně, nebýt rozdílů mezi lidmi, všichni bychom konali stejným způsobem a neexistovaly by žádné značky. Zaměstnanci významně spolurozhodují o tom, kdy má firma výsledky excelentní, nebo podprůměrné. Nerozhoduje o tom jen jedna kvalita. Oceňovaných mezi zaměstnavateli je zejména těchto sedm předností, které mohou být v těžkých chvílích rozhodujícím vahadlem, jež se přikloní buď na stranu úspěchu, nebo neúspěchu.

O čem je dobré přemýšlet, pokud se chystáte (například po dokončení školy) na pohovor?

  1. Pozitivní postoj

Spolupráce s negativním člověkem je složitá už proto, že je obtížné ho motivovat k lepšímu výkonu. Nevěří, že by ho byl schopen, nedomnívá se, že by mohl mít význam, nemyslí si, že by něco podstatně změnil. S takovým člověkem prostě nehnete. A ještě Vám nakazí ostatní.

Pozitivní člověk je opakem. Je schopen spoluvytvářet příjemné a konstruktivní prostředí. Je proaktivní směrem ke změnám a vzdělávání. Kdo dokáže na všem vidět to lepší, je v těžkých chvílích tahounem, „štístkem“.

Ostatně, proto vydáváme magazín FC – umět na všem nalézat zkušenost a ponaučení.

  1. Otevřená mysl

Změna je život a život je změna. Kdo se nemění, stojí. A kdo stojí, zahnívá.

V dnešní turbulentní době nejen trh, ale i každá úspěšná společnost je jako živý organismus, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým okolnostem. Dinosauři prostě zanikají. Ostatně to je jeden z důvodů, proč si majitelé firem najímají stále novou krev. Vědí, že sami nemohou dlouhodobě obstát, pokud neobčerstvují pracovní prostředí a neobměňují ty zaměstnance, kteří nejsou schopni přijímat nové trendy, prosazovat je a ztotožňovat se s nimi.

Zavřená mysl je často spojená s negativním postojem zaměstnance, jeho neschopností vidět celkový obraz situace a neochotou adaptovat se. Podnikatelé vědí, že úspěch vždycky leží za hranicí pohodlí, proto potřebuje k ruce lidi, kteří netrpí úzkostí a strachem z nového, naopak jsou zvědaví a učenliví.

To je na mladé generaci to nejcennější. Zejména absolventi mají v živé paměti, čeho dosáhli díky učení. Je to jeden z jejich největších benefitů, se kterým jdou k pracovním pohovorům.

  1. Motivovanost

Existují čtyři druhy motivace. Jednak vnější a vnitřní. A jednak negativní a pozitivní. Nejžádanější na trhu jsou ti zaměstnanci, kteří mají vnitřní pozitivní motivaci. To znamená, že se dokážou motivovat sami, a to pozitivním způsobem. Mají drajv a tah na branku proto, že vědí, že za posunem je čeká odměna.

Druhou nejžádanější skupinou jsou zaměstnanci schopní se motivovat sami (vnitřně) negativně. Tito sebemrskači prostě utíkají od vnitřních trestů, kterými se šlehají, když neuspějí. Obě skupiny mají tu výhodu, že nepotřebují nad hlavami žádného drába, který je motivuje ať negativně (pokuty), nebo pozitivně (prémie).

Zaměstnanec, který má silnou vnitřní motivaci, sám řeší problémy a přijímá výzvy. Neptá se proč. Proč má ve svém nitru. Mnohdy je jeho motivací vlastní rozvoj a představa nalezení netradičního řešení. Motivovaný zaměstnanec nehledá nejpohodlnější, ale nejlepší řešení. A to je dar pro všechny majitele firem.

Kdykoli se musejí smířit s vnějším způsobem motivovanými zaměstnanci, mají problém. Každého člověka totiž motivuje něco jiného a zaměstnavatel pak musí být nemalým psychologem. Ti, kdo ale umějí motivovat sami sebe, jsou skvělým příkladem i pro ostatní. Také proto se rychleji stávají vedoucími pracovníky, lídry. Umějí totiž posouvat okolí svým vlastním příkladem, sami se chovají jako tým o jednom člověku.

Co je podle Vás u zaměstnance důležitější: Zodpovědnost, nebo charakter?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama -