7 zlatých zásad mezi obchodními společníky

5. Pravidelně se setkávejme

Chceme-li dostatečně komunikovat, musíme se pravidelně setkávat. Řešit, co se děje, jakou budou další kroky. Nesmíme nikdy dojít do stádia, kdy jeden začne mít pocit, že druhý se o nic nestará, nebo naopak, že každý dáváme zaměstnancům nebo klientům různé, i protichůdné pokyny.

Tento problém se zvětšuje v závislosti na počtu společníků. Dva partneři se sejdou snáze než pět. Alespoň jednou týdně si stanovme termín setkání (například u společného oběda), kde se můžeme bavit o záležitostech, které je nutné řešit nebo naplánovat.

6. Řešme věci s klidem

Mějme vždy na paměti toto: Podnikání je o rozumu, a nikoli o emocích. Pokud má něco vzbuzovat emoce, pak naše služba nebo produkt u zákazníků. Samotné řízení společnosti je o rozumu. A musíme být schopni učinit obchodní rozhodnutí objektivně.

Zvláště v případě dvou společníků, kteří mají obchodní podíl rozdělen 50 : 50, je nutné zavést systém pro řešení (vlastních) sporů. Může být založen na předkládání argumentů pro a proti, které po sečtení vyhodnotíme. Nebo si můžeme stanovit arbitra – třetí stranu, která bude mít rozhodující hlas.

Pokud se před společníkem cítíme rozrušení, nic neřešme. A pokud chceme partnerovi něco vyčítat, nejprve si urovnejme myšlenky. Efektivním způsobem řešení je napsat mu dopis/e-mail, kde uvážlivě vyjádříme, co nás rozčiluje a trápí. Tento dopis/e-mail však neodesílejme. Vraťme se k němu po pár dnech, jakmile uklidníme své emoce. Body, které i pak považujeme za nutné prodiskutovat, otevřeme na příští schůzce.

7. Ctěme osobní rozdíly

Náš názor nikdy není horší či lepší než názor druhého. Je pouze jiný. Pokud se chceme odlišností svých pohledů dobrat k nějakému konsensu, musíme jeden druhého respektovat. Největší výhodou podnikání ve dvou a více osobách je to, že do společné práce můžeme vkládat právě i odlišné dovednosti, které naše společné úsilí činí komplexnějším, silnějším, efektivnějším. Inu, víc hlav víc ví. Připomínkované řízení přináší nové perspektivy a modernější styly vedení.

Snažme se druhé pochopit. A když toho nejsme schopni, pokoušejme se jejich odlišný pohled alespoň přijmout.

Nakonec, táhneme za jeden provaz. Plujeme v jedné lodi. Jde nám o stejný cíl. Úspěch. Tak využijme násobně větší touhy, než jakou bychom měli sami, znalostí i zkušeností.

Není výhoda ani nevýhoda podnikat se společníky. Vždycky je to pouze o lidech a tom, jak k sobě přistoupí.

Čím se inspirovat a čeho se naopak vyvarovat? Nechte si zasílat přímo do schránky magazín Business Leaders, který Vám podnikatelskou cestu usnadní a zjednoduší. Stačí se přihlásit k zasílání zde.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Veronika Vajglová