Z deníku zaměstnance pracujícího v otevřené kanceláři aneb Je SOS voláním o pomoc, nebo jen nepřiměřenou reakcí na moderní koncept?

Stísněný prostor

Ke spokojené práci a produktivitě každý potřebuje ticho, kyslík a kousek vlastního prostoru. Vlivem snižování nákladů na kancelářské prostory se však těchto základních potřeb mnohým zaměstnancům nedostává.

Důsledkem toho dochází k pocitům úzkosti a tísně, které mohou vést ke smutku a depresím. Je-li totiž lidem ubírán jejich vlastní prostor, je jim v podstatě ubírán i kus jejich vlastní individuality.

V praxi se často říká, „nenarušuj můj osobní prostor“. Nejčastěji to bývá v situacích, kdy k nám někdo cizí přistoupí až příliš blízko.

Cítíme se nesví. Podvědomě si chráníme vlastní území, v jehož rámci se můžeme svobodně rozvíjet. Zásah do tohoto prostředí nás potom rozhodí.

A k takovým zásahům dochází v open space kancelářích prakticky nepřetržitě.

Podle některých odborníků však stísněný prostor krátkodobě zvyšuje produktivitu pracovníků. Takových jedinců je ale jen velmi málo. A navíc si všimněme slova krátkodobě. Snad právě proto dnes vlivem open space syndromu proudí do ordinací psychologů desítky nových klientů.

Nevyhovující teplota a pachy

Jedním z aspektů negativně ovlivňujících pobývání v open space kancelářích může být i teplota sdíleného prostoru. Jelikož ženy a muži mají odlišný termoregulační systém, mají i jiné nároky na teplotu prostředí, v němž se nachází. A nemusí to být jen mezi příslušníky opačného pohlaví.

Rozdíl teploty tak bývá častou příčinou hádek a konfliktů na open space pracovištích. A je to jedině přirozené. Vzpomeňte, když jdete na jednání k někomu, kdo má rád teplo, a vy jste nuceni strávit hodinu v totálně přetopené kanceláři. A teď si představte, že v takové sedíte celý den. Protože se s kolegy nedohodnete na optimálním nastavení teploty.

Dalším podobným problém se může stát i přehnaně aromatická vůně, nebo dokonce svačina.

Současné výzkumy dávají za pravdu spíše odpůrcům.

Open space produktivitu zaměstnanců snižuje.

Hluk související se ztrátou soukromí také významně přispívá k narušení psychického i fyzického zdraví. Musíte neustále poslouchat rozhovory ostatních, často jste do nich i vtahováni.

Věčné zvonění telefonů koncentraci na práci také příliš nepomůže. A ťukání do klávesnice? To se oficiálně řadí k jednomu z nejhorších zvuků, které dokáže člověk vyprodukovat.

Přidejme k tomu navíc fakt, že lidé mají rádi odlišnou muziku. A každý má přeci možnost svobodné volby. Proto si každý může ve svém rádiu navolit stanici, která mu vyhovuje. Nebo pustit desku, kterou on má rád. A když se odlišné tóny z různých prostředí začnou mísit… Mnohdy stačí pořád dokola poslouchat jednu a tutéž písničku.

Může se řešením stát volba materiálů vhodných do otevřených kanceláří?

Mohou situaci zmírnit akusticky pohltivé desky mezi pracovními místy?

Podle některých odborníků ano.

Příjemné pracovní prostředí?

Přetvořit ohromný prostor s řadou pracovních stolů, židlí a dalšího zázemí a rozčlenit jej na malé kanceláře zaměstnavatelé dokázat nemohou. Co však mohou, je snažit se open space svým zaměstnancům co nejvíce zpříjemnit.

Někteří z nich to dělají. Ať už se jedná o spolupráci s interiérovými designéry za účelem přirozené úpravy kancelářského prostředí, nebo o možnost individualizace třeba volbou vhodných dekorací. Podle některých názoru může dobře zařízená kancelář do jisté míry minimalizovat negativní vlivy otevřeného kancelářského prostoru.

Ohraničený prostor

Pomoci při vytvoření určitého soukromí může třeba i květina, paravan, nebo sluchátka s hudbou. Do módy se rovněž dostávají i různé mobilní prostředky sloužící k izolaci od okolního prostředí. Jedná se například o různé přenosné zasedací „místnosti“ připomínající napůl uzavřené kukaně, kam si můžete odskočit na jednání s klientem či obchodním partnerem.

Podobně fungují i různá akusticky oddělená místa, nebo kouty sloužící k poradám či specifickým činnostem. Podle některých teorií plní podobné účely i budování kuchyněk na open space pracovištích, kam si lidé mohou odskočit zatelefonovat, popovídat, nebo popřemýšlet.

Otázkou však zůstává, zda se v podobným opatřeních nakonec neztrácí celá myšlenka a filozofie open space kanceláří.

Mají-li podporovat kreativitu a vést k lepší komunikaci, odkud potom vyvstává potřeba prostor oddělovat a uspořádávat tak, aby bylo možné v něm nalézt soukromí?

Nepadnou finance ušetřené na výstavbu klasických oddělených kanceláří na podobné mobilní vychytávky?

Skutečně vede koncept otevřených kanceláří k vyšší produktivitě a efektivitě komunikace, když produkuje něco jako je SOS?

Co myslíte Vy?

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

V našich životech se děje spousta věcí. Je opravdu těžké všechno zvládnout. Naučte se spolu s časopisem Business Leaders stanovovat si správné cíle a priority, abyste zefektivnili svůj pracovní život, což vede ke spokojenosti i v tom osobním a rodinném. Formulář pro získání tištěného vydání najdete zde.

© Kateřina Lukášová