Návod, jak podnikat v kosmetické branži bez velkých investic i finanční nejistoty

Kristýna Hošková
- Reklama -

Když Mary Kay Ash v roce 1963 zakládala svou firmu, měla jasnou vizi.

Její vizí byla firma, v níž se ženy budou moci realizovat. Chtěla ukázat, že ženy mohou mít práci, která je bude bavit a naplňovat, a zároveň dostatek času na rodinu, své zájmy a samy na sebe. Ostatně její příběh můžete číst v tištěném magazínu FC.

Dnes, po více než padesáti letech existence, přesně na těchto principech Mary Kay funguje. Důraz je kladen na to, aby se ve společnosti ženám příjemně pracovalo, aby měly možnost rozvoje, aby zůstávaly motivované a spokojené, a zároveň aby jim zbýval dostatek volného času.

I proto má Mary Kay tolik nadšených nezávislých kosmetických poradkyň – podnikatelek, které pracují pro sebe, ale nikdy ne samy.

Jednou z nich je i Kristýna Hošková, kterou filozofie této kosmetické společnosti zaujala už před deseti lety. Přestože se původně plánovala stát IT specialistkou, dala nakonec přednost kosmetice a dnes v Mary Kay působí jako nezávislá kosmetická poradkyně na jedné z nejvyšších pozic. Celý Kristýnin příběh si můžete přečíst ve 3. čísle tištěného časopisu Business Life.

Kristýna ženám pomáhá nejen krásnět, ale i podnikat. Proto jsme se jí zeptali na všechno, co zajímá ženy, které zvažují podnikání s Mary Kay. Jak postupovat? Na co se připravit? Kolik si lze vydělat? Na jakém principu to celé funguje? Co je potřeba, aby bylo podnikání úspěšné?

Tady jsou odpovědi na všechno, co může potenciální podnikatelky zajímat.

Jak uspět v podnikání, konkrétně ve Vašem oboru?

Rozdělila bych to na tři skupiny. Mým prvním doporučením je ujasnit si na začátku i jiné motivy než jen peníze. Spousta lidí začne podnikat proto, že chtějí rychle zvýšit příjmy. Sama na tom nevidím nic špatného, také jsem nechtěla mít vysoké příjmy až v 70 letech.

Jaký motiv je tedy dostatečný?

Musíte se rozhodnout stát se „lepším“ (= často mnohem zodpovědnějším) člověkem. Když to vezmu z opačného konce, tak současně s vysokými příjmy a možnostmi v životě přicházejí také povinnosti, které už tolik lidí nevidí.

To je pravda, s úspěchem přichází zodpovědnost…

Přesně tak. Máte zodpovědnost za vše, co se vám povede i nepovede. Máte zodpovědnost vytrvat u svých rozhodnutí a hledat řešení místo výmluv. Nedá se ukázat prstem na někoho jiného, protože prst vždycky ukazuje na vás. Pro člověka, který podniká úspěšně, je normální, že není pohodlný, že se učí novým věcem, že organizuje čas tam, kde jsou ostatní pohodlní a časem plýtvají. To ale neznamená, že takoví lidé musí dřít do úmoru bez nároku na osobní život. Naopak odpočívají a častokrát i více a kvalitněji než většina.

Když umí dobře zorganizovat pracovní čas, umí to i s volným časem.

Ano, ale je to právě proto, že čas mezi odpočinkem se rozhodli trávit disciplinovaně, aktivně, výkonně, organizovaně, efektivně, nevyhýbají se důležitým věcem, neodkládají, neprokrastinují, každý den se snaží být lepšími než včera. Já sama podnikání přirovnávám trochu ke sportu.

V jakém významu?

Když povolíte, krátkodobě se vám uleví, ale z dlouhodobého hlediska nerostete a vnitřní uspokojení to nepřináší. Naopak když zaberete a pokračujete v tempu, chvilku to bolí, ale pak přichází ten dlouhodobý pocit opojení a uspokojení, že jste to dokázali. Každý si může vybrat.

Zmínila jste tři oblasti, které souvisí s úspěchem. Jaké jsou ty další dvě?

Mé druhé doporučení zní: Trpělivost a nevzdávat to! Myslím si, že mnoha lidem by se podařilo opravdu uspět, kdyby nebyli tak netrpěliví a kdyby větší váhu přikládali tomu, jakým člověkem se stanou, místo tomu, kolik peněz vydělají a jak rychle. V podnikání je rozhodně dobré trpělivost mít nebo ji cestou získat.

A Vaše třetí doporučení?

Vnímat krásu kultivovaně.

Co to znamená?

Pracuji v oboru ženské krásy už 10 let a mnohokrát jsem se setkala s tím, že lidé a častokrát i ženy kráse a péči o ni dávají různé přívlastky, které si myslím, že si nezaslouží. Přívlastky jako „povrchní“, „nedůležitá“, „podřadná“, někdy až dokonce „trapná“. Někdy to nevyslovují přímo, ale je to cítit.

Odkud to pramení?

Vychází to z toho, že ženy svoji krásu častokrát nevnímají (nikdo je to nenaučil), a neumí si jí tudíž ani vážit. Proto ji i často odmítají s důvodem, že není pro ně, případně „už“ není pro ně. Já se před několika lety rozhodla, že krásu nebudu nijak soudit a bude pro mě kultivovaná, elegantní a důležitá. Můj osobní názor je, že učit ženy vnímat krásu v dobrém slova smyslu (tedy současně s pokorou), vnímat to, co je krásné na nich a učit je pečovat o jejich krásu JE velmi důležité.

V čem je to změní?

Stanou se mnohem vnímavější vůči sobě samotným i vůči svému okolí. Učíte-li člověka vnímat pozitivně krásu, nachází ji naráz všude okolo – na sobě, na partnerovi, na dětech, v přírodě. Je citlivější, vnímavější. Přestává se tolik kritizovat, začíná na sobě vidět klady, díky pozitivní změně v image, na kterou okolí reaguje, dostává chuť rozvíjet mnohé další oblasti svého života. Ženy, které si tyto souvislosti uvědomí, častokrát chtějí přirozeně svoje nadšení ze svého nového já předat dalším lidem a bývají skvělé kosmetické poradkyně.

Pro koho je vhodné rozjet svoji kariéru s Mary Kay?

Z mé zkušenosti myslím, že pro jakoukoli ženu, která CHCE od života něco víc a JE ochotna se proto učit, měnit, rozvíjet. V základech naší filozofie je heslo „každá žena může“, takže opravdu nevyjmenuji schopnosti, které žena pro podnikání v Mary Kay „musí“ mít. Tady všechny začínáme na stejné startovací čáře a je opravdu docela jedno s jakou „výbavou“ do toho jdeme.

Na čem záleží, zda se ženě bude v roli poradkyně dařit?

Extrémně záleží na tom, jak RYCHLE a AKTIVNĚ je žena ochotná učit se nové dovednosti a nové postoje, které ji pomohou podnikat úspěšně. Jak rychle a komplexně je ochotna na sobě zapracovat – image, dovednosti, vztahy, komunikace s lidmi, pozitivní postoj, síla překonávat překážky…

Otočte, prosím, na druhou stránku.

- Reklama -