8 kroků, s nimiž můžete od dnešního dne výrazně zvýšit svůj příjem

4. Važte si svého času

Čas má větší cenu než peníze. Vždy můžete dostat více peněz, ale nikdy nedostanete více času. Neexistuje nic cennějšího než moudře investovaný čas. Všichni máme 24 hodin a to, jak je prožijeme, je faktor, který určuje vše ostatní. Nejen v životě pracovním, ale i v tom osobním.

5. Naučte se říkat „ne“

Říkat „ne“ je v pořádku. Víte, co jednou řekl Steve Jobs? Že většina „ne“, která vyslovil, v konečném důsledku dovedla Apple až tam, kde se nyní nachází.

Slovo „ne“ může změnit Váš život od základů. Může to znít jako klišé, ale skutečně to tak je. Řeknete-li „ne“ všemu, co Vám nevytváří příjmy, splníte závazek vůči sobě a získáte možnost dostat se do lepší situace. Do takové, kterou si zasloužíte.

Vzpomeňme na bod číslo 4. „Ne“ Vám poskytne více času, který můžete investovat do činností, které pro Vás budou ziskové.

6. Ve vzájemnosti je síla

Obklopte se stejně smýšlejícími lidmi, kteří usilují o podobné, nebo dokonce stejné cíle, jako Vy. Nemusíte být na všechno sami, což platí obzvláště v podnikání. Jiný pohled na věc, objektivní názor a podpora. To vše může přinést spolupráce, která bude v konečném důsledku výhodná pro obě strany.

7. Nevymlouvejte se

Stoupá míra Vaší výmluvnosti nahoru, zatímco obsah bankovního účtu rapidně klesá dolů?

Pak zřejmě něco není v pořádku.

Energii a čas, jimiž plýtváte na vytváření kreativních výmluv, investujte do vymýšlení skutečných řešení, která Vás posunou dopředu.

Výmluvy jsou jako nemoc. Když jste nemocní, nemůžete chodit do práce a vydělávat peníze.

8. Převezměte zodpovědnost

Přestaňte se stavět do role oběti. Neobviňujte ekonomiku, šéfa, nebo osud.

Nemyslete na to, jak je k Vám život nespravedlivý. Život nadělujte to, co si zasloužíme a tolik, kolik jsme v danou chvíli schopni unést.

To, jak jsme silní, často zjistíme právě na pokraji vlastních sil. Právě tehdy, když si myslíme, že už nemůžeme dál. Takové momenty se stávají velmi cennými zkušenostmi.

Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že za to, co se Vám děje, nesete zodpovědnost pouze Vy a nikdo jiný, nastává okamžik, kdy ve svém životě můžete něco změnit.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová