Dokážete být pravým lídrem? Zodpovězte našich 8 otázek a podívejte se pravdě do očí


5. Jste zodpovědní?

Tento bod vyplývá z toho předchozího.

Proč jsou často lidé nerozhodní?

Protože se bojí přijmout důsledky svého jednání v případě, že by zvolili špatně.

Lídři se nebojí. Jsou ochotni podstoupit riziko a stojí si za svými činy a slovy. A pokud rozhodnutí, které přijali, nebylo správné, nebojí se postavit své chybě čelem, uznat ji, a převzít za ni plnou odpovědnost.

Nezhroutí se se s každým neúspěchem, protože vědí, že žádný učený z nebe nespadl a že chybovat je lidské.

Vědí, že chyby je zocelují a přináší poučení.

6. Jste vášniví?

Vzpomeňme na bod číslo jedna. Lídři mají vášeň pro to, čemu se věnují. Do každé nové příležitosti se vrhají s nadšeným zápalem, který kočíruje jejich schopnost logického uvažování, taktizování a přirozená moudrost kombinovaná s citem pro jednání a vyjednávání.

Výsledkem takového přístupu je skutečnost, že i ty nejjednodušší úkoly plní s tou nejvyšší přesností a věnují jim maximální péči a pozornost, jako by se jednalo o tu nejcennější zakázku na světě.

Proč?

Protože jsou na svou práci hrdí a milují všechny její aspekty.

A pravděpodobně i proto, že oni sami také nějak začínali a právě to, že ty nejsnadnější záležitosti řešili s lehkostí sobě vlastní, je dostalo tam, kde se nachází nyní.

Nezapomínají na to a váží si toho.

7. Máte vnitřní motivaci?

Lídři nenásledují peníze.

Následují svůj potenciál a dělají to, co milují.

Odměnou jim je skutečnost, že jsou jedničkami v oboru a jsou skvělí v tom, co dělají.

Protože to dělají nejlépe.

Proč?

Protože se věnují tomu, co mají rádi.

8. Jste ochotní se učit?

Je smutnou pravdou, že mnoho lidí ukončí střední či vysokou školu v naději, že již nikdy nebudou muset otevřít knihu. Lídři tak neuvažují. Vědí, že člověk na tom není nikdy tak dobře, aby se už neměl co naučit. Jsou věčnými studenty.

Někteří lidé se s jistými přirozenými vůdcovskými sklony narodí. Jiní si je osvojí.

Může se to podařit?

Pokud dotyčný vykazuje dostatečnou dávku odvahy, píle, vytrvalosti a vášně, pak neexistuje jediný důvod, proč by se to podařit nemělo.

Neodpověděli jste na všech 8 otázek kladně?

Neklesejte na duchu. Vypište si ty, na které jste odpověděli záporně a zapracujte na tom, abyste mohli svou odpověď změnit.

Po čase si test udělejte znovu.

Sami uvidíte, zda se něco změnilo…

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová