Emoční inteligence: Nový faktor trvalého úspěchu a 3 kroky k jeho dosažení

Podívejte se na několik varovných signálů: Členové týmu…

  • … se vzájemně obviňují.

  • … nemají žádné otázky (vlastně je nezajímá to, co dělají).

  • … vymlouvají se: „Nemohl jsem to stihnout v termínu, protože…“

  • … jsou arogantní a neberou v potaz názory druhých.

  • … jsou přetížení a místo toho, aby řešili aktuální problémy, se zaměřují na řešení abstraktních potíží.

Co s tím?

První vklad do společného emočního účtu probíhá skrze uvědomění si aktuálního emočního stavu. Tým s vysokým emočním účtem ví, jak najít společnou řeč, jak se bavit, má neustále chuť se učit a vzájemně si nově nabyté znalosti předávat. Myslí a jedná jako jeden člověk.

Jak podat impuls potřebný k vytvoření takového týmu?

1. Klaďte důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce

Nejúčinnějším způsobem, jak zajistit přátelské pracovní prostředí, je umožnit jednotlivým členům rozvoj jejich přirozených vloh. Nechte je zaměřit se na jejich silné stránky a zohledněte při zadávání úkolů specifickou odbornou kvalifikaci. Jedině tak docílíte toho, že každodenní práce jim přinese uspokojení a budou chtít svých cílů dosáhnout skrze tým. Aby se tak stalo, měli by rovněž přesně chápat své role a odpovědnost s nimi spjatou.

Jak to zařídit: Posuďte objektivně emoční inteligenci a zdraví svého týmu. Podporujte pravidelně a viditelně jeho jednotlivé členy, aby si nepřipadali nedocenění. Cenné zpětné vazby mohou poskytnout průzkumy cílené na konkrétní záležitosti. Jakmile budete mít v ruce výsledky, zahajte případná nápravná opatření a promluvte si o situaci s celým týmem. Popovídejte si o tom, jak lze situaci vyřešit ke spokojenosti všech.

2. Získejte podporu vedení

Zapojení vedení společnosti do realizace projektu se ukazuje jako rozhodující faktor úspěchu každého typu projektu. I lídrové by měli do emočního účtu pravidelně vkládat, jinak tým nikdy nebude funkční tak, jak by mohl být s podporou skutečného šéfa.

Jak to zařídit: Vedoucí projektu by měl plně podporovat emoční inteligenci týmu tím, že viditelně prokáže svůj závazek k realizaci projektu. To lze provést mnoha způsoby od účasti na pravidelných poradách, přes podporu kreativity týmu nějakými podnětnými impulsy či příjemnými benefity, až po prezentaci projektu na veřejnosti a zasloužení se o jeho kvalitní propagaci.

3. Usilujte o transparentní a jasnou komunikaci

Pokud mezi jednotlivými členy týmu existují transparentní vztahy, je komunikace s klienty mnohem jednodušší. Tým totiž jedná a působí jednotně. Samozřejmostí jsou pravidelné diskuze o připravovaných aktivitách a společné rozhodování o všech záležitostech týkajících se společného projektu.

Jak to zařídit: Úkolem schopných projektových manažerů je zřízení kvalitních komunikačních kanálů, které budou členy týmu informovat o jejich odpovědnosti za určité činy nebo události, které se nacházejí v časové ose realizovaného projektu. Jasný a konzistentní rozhodovací proces se vyznačuje absencí dvojznačnosti a z ní plynoucího nepochopení, plýtvání časem a politického manévrování.

Práce v týmu s dobře financovaným emočním bankovním účtem se stává neopakovatelným zážitkem, který sám o sobě posiluje a inspiruje v další činnosti. Taková atmosféra panuje jen v týmu, jehož členové jsou v práci šťastní a spokojení. Jedině projekty, na jejichž realizaci pracují takové týmy, mají potenciál být úspěšné a tento úspěch si udržet.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová