Mistrem konstruktivní kritiky: Jak neublížit, ale pomoci

3. krok: Stručně, jasně, výstižně

Prezentujme své obavy stručně a jasně. Nechoďme kolem horké kaše. Jděme přímo k jádru věci. Ukáže to, že máme o dané problematice a jejím řešení konkrétní představu.

Dopředu se ujistěme, že opravdu víme dostatečně o tom, co hodláme kritizovat. Teprve potom to proberme s tím, koho se týká.

Ubezpečme se, že jedinec pochopil, co jsme mu řekli, a ví, čeho konkrétně se to týká.

4. krok: Dejme najevo svou podporu

Pokud jsme na kolegu správně zapůsobili, nevidí v bás nepřítele, ale spoluhráče. Pak je pravděpodobnější, že společně identifikujeme klíčové body, na něž je třeba se zaměřit a vypracovat na jejich základě nápravné řešení. Nakonec je čas na vyjádření podpory.

Dejme kolegovi vědět, že jsme tu pro něj. Řekněme mu, jak důležité pro nás je, aby splnil vytčený cíl, a že mu v tom rádi pomůžeme jakýmkoliv možným způsobem. Pro jednotlivce je vědomí, že mu někdo věří, velmi cenné.

I přesto, že jsme jasně naznačili, že z jeho strany došlo k pochybení, naše důvěra ukazuje, že v našich očích neklesl a stále věříme, že je schopen dosáhnout pozitivních výsledků.

5. krok: Udržujme kontakt

Držme si přesnou časovou linii a scházejme se s kolegou pravidelně. Ujišťujme se opakovaně, že dodržuje to, na čem jsme se dohodli, a sledujme, jak se vyvíjí. A pokud odvádí dobrou práci, chvalme ho za to. Ať ví, co je dobře, a co ne.

Pokud problém přetrvává, diskutujme o něm a navrhněme nový směr pro nápravu. Neustále se ptejme, zda má nějaké dotazy, nebo zda nepotřebuje naši pomoc. Je důležité, aby věděl, že jsme tým a že nám záleží na tom, aby konstruktivní kritika byla skutečně konstruktivní – tedy vytvořila lepší výsledek. Rozhodně neponechávejme běh věcí náhodě.

Zlaté pravidlo

Zní: Co nechceš, aby činili druzí Tobě, nečiň Ty jim. Pomáhá vžít se do kůže kritizovaného objektu a představit si, co by pomohlo nám, abychom se zlepšili. Přemýšlejme: Co bychom potřebovali slyšet?

Pamatujme si, že konstruktivní kritiku můžeme vždy provést pozitivním a profesionálním způsobem. Takový přístup se nám v mnohém vrátí, protože rozvíjí nejen dovednosti a profesní růst, ale i vztahy.

Jak budovat lepší výsledky, a to i v týmu, tomu bude věnováno už příští vydání magazínu Business Leaders. Nebude dostupné v trafikách, objednat lze do vyčerpání kapacity pouze zde.

© Petr Casanova