Jak být splněným snem zaměstnavatele

- Reklama -

Doba se mění. Dříve mohl každý zaměstnavatel vyhrožovat, že „podobných jako Ty jsou plné zastávky autobusů“. Dnes musí mlčet, ba dobrých zaměstnanců si vážit. Firmy totiž bědují, že chybí kvalitní síla a je nejlepší čas říct si o vyšší mzdu.

Nejlepší zaměstnance si firmy přetahují mezi sebou. Přeplácejí je. Ale ne každého. 

Co vlastně požadují a nenalézají?

Řeč bude o základních parametrech, které firmy potřebují. Každá společnost je totiž jako orchestr. Buď ladí, nebo neladí. Podnikatel je možná kapelník, který diriguje, ale co zaměstnanec, to člen orchestru, který má nezastupitelné místo. A musí to být týmový hráč.

„Pracuj pro mě“

Kdo čte pravidelně náš magazín Business Leaders, má výhodu. Ví totiž, jak uvažují podnikatelé. Ukazujeme, jak není snadné získat člověka, který má pracovat pro Vás. On by totiž, je-li schopný a důvtipný, stejně tak mohl pracovat pro sebe.

Zaměstnance mají podnikatelé jednak proto, aby získali více hlav a více rukou, ale také proto, aby vykryli vlastnosti, znalosti a schopnosti, které sami nemají. To je důležité vědět.

Rozdíl mezi konkurenčními firmami je především v jednotlivých lidech. Nebýt rozdílů mezi lidmi, všichni bychom konali stejným způsobem a neexistovaly by žádné unikáty, žádné značky. Zaměstnanci svým dílem významně spolurozhodují o tom, kdy má firma výsledky excelentní, nebo podprůměrné. A mnohdy si to ti zaměstnanci, jindy jejich zaměstnavatelé neuvědomují. A je to škoda.

Následujících sedm předností může být v těžkých chvílích rozhodujícím vahadlem, jež převáží firmu buď na stranu úspěchu, nebo neúspěchu. Co se tedy tolik cení, a přitom to patří do základní výbavy každého úspěšného zaměstnance bez ohledu na obor?

  1. Pozitivní postoj

Spolupráce s negativním člověkem je složitá už proto, že je obtížné ho motivovat k lepšímu výkonu. Nevěří, že by ho byl schopen, nedomnívá se, že by mohl mít význam, nemyslí si, že by něco podstatně změnil. S takovým člověkem prostě nehnete. A ještě Vám nakazí ostatní.

Pozitivní člověk je opakem. Je schopen spoluvytvářet příjemné a konstruktivní prostředí. Je proaktivní směrem ke změnám a vzdělávání. Kdo dokáže na všem vidět to lepší, je v těžkých chvílích tahounem, „štístkem“.

Ostatně, v příbězích podnikatelů v našem novém magazínu BUSINESS LEADERS je znát, jak důležití jsou zaměstnanci, kteří umějí na každém činu nalézat zkušenost a ponaučení.

  1. Otevřená mysl

Změna je život a život je změna. Kdo se nemění, stojí. A kdo stojí, zahnívá.

V dnešní turbulentní době nejen trh, ale i každá úspěšná společnost je jako živý organismus, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým okolnostem. Dinosauři prostě zanikají. Ostatně to je jeden z důvodů, proč si majitelé firem najímají stále novou krev. Vědí, že sami nemohou dlouhodobě obstát, pokud neobčerstvují pracovní prostředí a neobměňují ty zaměstnance, kteří nejsou schopni přijímat nové trendy, prosazovat je a ztotožňovat se s nimi.

Zavřená mysl je často spojená s negativním postojem zaměstnance, jeho neschopností vidět celkový obraz situace a neochotou adaptovat se. Podnikatelé vědí, že úspěch vždycky leží za hranicí pohodlí, proto potřebuje k ruce lidi, kteří netrpí úzkostí a strachem z nového, naopak jsou zvědaví a učenliví.

To je na mladé generaci to nejcennější. Zejména absolventi mají v živé paměti, čeho dosáhli díky učení. Je to jeden z jejich největších benefitů, se kterým jdou k pracovním pohovorům.

  1. Motivovanost

Existují čtyři druhy motivace. Jednak vnější a vnitřní. A jednak negativní a pozitivní. Nejžádanější na trhu jsou ti zaměstnanci, kteří mají vnitřní pozitivní motivaci. To znamená, že se dokážou motivovat sami, a to pozitivním způsobem. Mají drajv a tah na branku proto, že vědí, že za posunem je čeká odměna.

Druhou nejžádanější skupinou jsou zaměstnanci schopní se motivovat sami (vnitřně) negativně. Tito sebemrskači prostě utíkají od vnitřních trestů, kterými se šlehají, když neuspějí. Obě skupiny mají tu výhodu, že nepotřebují nad hlavami žádného drába, který je motivuje ať negativně (pokuty), nebo pozitivně (prémie).

Zaměstnanec, který má silnou vnitřní motivaci, sám řeší problémy a přijímá výzvy. Neptá se proč. Proč má ve svém nitru. Mnohdy je jeho motivací vlastní rozvoj a představa nalezení netradičního řešení. Motivovaný zaměstnanec nehledá nejpohodlnější, ale nejlepší řešení. A to je dar pro všechny majitele firem.

Kdykoli se musejí smířit s vnějším způsobem motivovanými zaměstnanci, mají problém. Každého člověka totiž motivuje něco jiného a zaměstnavatel pak musí být nemalým psychologem. Ti, kdo ale umějí motivovat sami sebe, jsou skvělým příkladem i pro ostatní. Také proto se rychleji stávají vedoucími pracovníky, lídry. Umějí totiž posouvat okolí svým vlastním příkladem, sami se chovají jako tým o jednom člověku.

Co je podle Vás u zaměstnance důležitější: Zodpovědnost, nebo charakter?

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama -