30 připomínek, když se necháváš rozhodit

Jak si tohle nebrat osobně? Jak to hodit za hlavu? Jak se znovu začít soustředit na to, co je důležité?
- Reklama -

Poškádlil už tento pracovní týden Vaším sebevědomím?

Něco, co jste chtěli zvládnout jako hračku, se silně komplikuje a na dokončení nějakého úkolu možná vůbec nedojde?

Obáváte se, že Vám to okolí dá najevo ještě více než doposud, a jen pro tu obavu ztrácíte jakékoli pozitivní soustředění?

A co kdybychom to HODILI ZA HLAVU?

V tištěném magazínu Business Leaders se zabýváme tím, jak být v práci odolnější. Zajímají Vás inspirativní příklady lidí, kteří se vyrovnali s problémy, jaké zrovna prožíváte?

Pokud magazín nemáte po ruce nebo vůbec neodebíráte, alespoň 30 legendárních myšlenek, které nám mohou po chybách, přešlapech nebo jakémkoli emočním zkratu vrátit zpátky k soustředění. Stačí se nad nimi zamyslet. Kéž by pomohly i Vám, pokud to právě potřebujete…

1. Chceš-li v čemkoli uspět, musíš riskovat. Pokud nejsi ochoten riskovat, smiř se s průměrem. Jim Rohn

2. V přírodě přežívá nikoli nejsilnější druh. Ani ten nejinteligentnější. Vždycky jen ten, který se dokáže co nejcitlivěji změnit, přizpůsobit okamžiku. Charles Darwin

3. Úspěšný bojovník je klidně obyčejný člověk, ale s laserovým zaměřením myšlenek. Bruce Lee

4. Snaž se o maximální jednoduchost. Nápad, který neumíš vysvětlit jednou větou, je příliš složitý. Jeff Bezos

5. Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní nejsou ochotni dělat. Neúspěšní jsou pohodlní, dělají jen to, co je snadné. Proto si nepřej, aby život byl snazší. Přej si, aby byl lepší. Amancio Ortega

6. Úspěšní lidé spolu mluví o nápadech. Průměrní lidé spolu mluví o událostech. Neúspěšní lidé spolu mluví leda o jiných lidech. Jonathan Swift

7. Hlavní důvod, proč je člověk neúspěšný, spočívá v tom, že až příliš poslouchá své přátele, rodinu a příbuzné, protože se domnívá, že ho znají lépe, než se zná on sám. Napoleon Hill

8. Existují dva typy lidí, kteří Vám budou říkat, že něco nedokážete: ti, kteří se bojí cokoli zkoušet, a ti, kteří se bojí, že uspějete. Ray Goforth

9. Vždycky mějte na paměti toto: Vaše VLASTNÍ cesta k úspěchu je důležitější než cokoli dalšího. Abraham Lincoln

10. Většina stresu, který lidé pociťují, vychází ne z toho, že by měli až příliš práce, ale z toho, že nedokončují to, co jednou začali. David Allen

11. Pokud chceme výrazně zvýšit kvalitu svého života, podívejme se na něj tak, jako kdybychom měli být dnes pohřbeni. Co jsme opravdu dokázali? Čeho jsme chtěli dosáhnout, ale ještě jsme tak neučinili? Jaké šťastné chvíle si pamatujeme? Co bychom zopakovali a co už raději ne? Victor Frankl

12. Jestliže se pokusíte být dobří ve všem, nevyniknete v ničem. Tomáš Baťa

13. Úspěch rovná se znalosti plus odvaha. Musíme nejen vědět, co dělat a kdy to dělat, ale také musíme mít dostatek odvahy uskutečnit to. Jarod Kintz

14. V životě dostáváme to, o co máme odvahu si říct. Nancy Solomon

15. Není možné stát se někým, kým chceme být, jestliže stále zůstáváme tím, kým jsme byli a už nechceme být. Max De Pree

16. Nedokážu říct univerzální návod na úspěch. Ale mohu říct univerzální návod na neúspěch: Snažte se zavděčit každému. Herbert Bayard Swope

17. Špatný učitel mluví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel osobně předvádí. Nejlepší učitel svými činy inspiruje. William Arthur Ward

18. Své obavy si nech pro sebe, svou odvahu sdílej s druhými. Robert Louis Stevenson

19. Průměrní lídři zvedají laťku sobě. Dobří lídři zvedají laťku druhým. Nejlepší lídři inspirují druhé, aby si zvedali svou laťku sami. Orrin Woorward

20. Tajemství firemního úspěchu? Obklopte se schopnými lidmi, delegujte na ně pravomoci a jděte jim z cesty. Tim Clark

21. Správný lídr je jako pasáček. Kráčí za stádem, nejčipernější jedince nechá vpředu a ostatní, ať je následují. Všichni ve stádu se cítí důležitě, aniž si kdokoli z nich uvědomí, že jej celou dobu vede ten vzadu. Nelson Mandela

22. Pokud chceš postavit loď, neponoukej muže, aby opracovávali dříví, rozdělovali si práci a poslouchali Tvé příkazy. Jen je nauč toužit po moři. Antoine De Saint-Exupéry

23. Kdykoli uvidíš úspěšný byznys, uvědom si, že tady jednou někdo udělal odvážné rozhodnutí. Peter F. Drucker

24. Netrapme se tím, co o nás druzí soudí a říkají, pokud toho sami pro své sny moc nedělají. Gertrude Stein

25. Nikdo nás nedonutí cítit se méněcenně, pokud mu to sami ve své mysli nedovolíme. Eleanor Roosevelt

26. Nezabývej se druhými, co o Tobě říkají. Nemsti se. Nefoukej do svíčky druhého člověka. Ta Tvoje pak nebude svítit jasněji. Jaachynma N.E. Agu

27. Plachost a stud v sobě mají koňskou dávku narcismu. Plaší a stydliví jsou totiž přesvědčeni, že to, jak vypadají a jak se jim daří, je pro jiné lidi opravdu hodně důležité. Andre Dubus

28. Nízké sebevědomí není doživotní trest. Sebedůvěře se dá naučit, procvičovat ji a zdokonalovat jako kteroukoli jinou dovednost. A jakmile ji zdokonalíme, život se změní k lepšímu. Barrie Davenport

29. Chceš se opravdu hodně pomstít těm, kdo Ti nevěří? Pak věz, že nejlepší pomstou je Tvůj úspěch. Frank Sinatra

30. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: „Kdo mi to dovolí?“ Ale: „Kdo mě zastaví?“ Richard Branson

Jak zocelovat své sebevědomí a vracet se na úspěšnou cestu, o tom je i toto vydání magazínu Business Leaders.

© Petr Casanova

- Reklama -