5 dovedností, které nezvládne každý, ale rozhodují o úspěchu

- Reklama -

GTD a GTP. Dvě zkratky, které by měli znát ti, kdo touží po úspěchu.

GTD = Get Things Done. Schopnost nejen něco začít, ale hlavně dokončit.

GTP = Get To Point. Schopnost zacílit a nepustit.

GTP je podmínkou GTD. Bez soustředění je téměř nemožné cokoli úspěšně dokončit.

Všichni jsme schopni GTP i GTD. Ne vždy jsme však ochotni.

Když jsme poslední vydání magazínu Business Leaders věnovali úspěšným lidem, schopným si nejen vytknout neomezené možnosti, ale kráčet za nimi, ptali jste se: Ale JAK mohli vytrvat? Na ČEM musí člověk speciálně pracovat, aby udržel jak GTP, tak GTD? CO vytváří úspěch?

Dnes tedy několik námětů, na čem zapracovat.

Nebo všech těchto pět dovedností máte pod kontrolou?

1) V přepětí zachovat klid

Přijdou vypjaté situace. Práce pod vyšším tlakem. Chyby druhých, které mohou shodit byznys. Přesto není možné ukázat slabost. Je nutné zachovat klid.

Zvláště mezní okamžiky při jednání s klienty mohou být na psychické hraně. Pořád však platí, že klient má pravdu, i když ji nemá. Něco jako když se přete se zaměstnavatelem – koho chleba jíte, toho píseň zpíváte.

Mít nervy ze železa a v každé situaci se udržet v profesionální úrovni, asertivní. Spíše druhé podpořit než podrazit. Být pozitivní. Musíme mít totiž na paměti, že konstruktivní přístup a klidná mysl zmohou více než rozčilování a vybíjení vlastních nervů na okolí.

Podnikání učí v krizových situacích, které bychom nikdy předtím neustáli, držet vlastní myšlení v argumentech, ne v emocích.

2) Zůstat organizovaní

Schopnost efektivně naplánovat svůj čas, činnosti a procesy má málokdo vrozenou, vytváří se návykem. A je nezbytná.

Úspěšní lidé nemohou skákat po hlavě do neznáma. Vědí, co dělají a proč. Mají plán. Neznamená to, že by bez plánu nešlo dosáhnout úspěchu. Úspěch se mnohdy dostaví i tam, kde bychom ho nečekali. S připraveností to ale půjde lépe a snadněji. A čím je plán propracovanější do hloubky, tím méně prostoru dáme možným problémům a nepříjemným překvapením.

Až zkušenost podnikatele učí plánovat „tak akorát“. Nechodit do extrému a nemarnit čas puntičkářským plánováním každého detailu. A to ze dvou důvodů. Jednak bychom pro samé plánování nemuseli začít. A pak také nedokážeme dopředu odhadnout úplně všechno. Praxe detaily ukáže a vyladí.

3) Tvrdě pracovat i ve volném čase, pokud je potřeba

I když kdekdo lehkovážně mává rukou, že tohle je legrace, v reálu se tato zásada ukazuje jako jedna z nejobtížněji splnitelných. Dlouhodobě dodržovat konkrétní návyky nejen v pracovním, ale i osobním životě totiž vyžaduje velkou disciplínu, motivaci a také podporu okolí.

Nelze tak snadno jít s kamarády „na jedno“, což se obvykle zvrtne na okružní jízdu po místních barech až do časných ranních hodin. Zatímco oni se baví, my musíme zůstat zavření doma a pracovat na svých snech. A zatímco oni spí o víkendu déle, jezdí na dovolené, postují na Facebooku své uvolněné fotky, my stále musíme držet svou linii, a to i tehdy, když se podnikání nerozvíjí podle představ.

Čas už téměř nedělíme na volný a pracovní, protože i volný čas znamená dobu určenou seberozvoji, nikoli sebedestrukci. Vše, co se rozhodneme dělat, nám musí přinášet něco pozitivního. Ať už se věnujeme své rodině, nebo budujeme jiné důležité hodnoty, které nám to vrátí dodávkou energie v nejtěžších chvílích.

Pro kamarády bude těžké přijmout naše vysvětlení, že všichni jsme průměrem pěti lidí, s nimiž trávíme nejvíce času – a my prostě na zahálkové typy čas mít nebudeme.

To, co každý ví, že potřebuje k úspěchu, ale jen málokdo to dokáže…

Otočte, prosím, na 2. stránku.

- Reklama -