Bankovnictví a pojišťovnictví: opravdu jsou zde vysoké mzdy?

- Reklama -

Peníze nejsou všechno, ale také pro ně pracujeme. Jestliže už směňujeme svůj čas za peníze, chceme dosáhnout „co nejlepšího kurzu“. Jsme ve správném oboru? Pokud ne, který je lepší? A pokud jsme, jak v něm mít co nejefektivnější kariéru? To jsou otázky, kterými se zabýváme v magazínu Business Leaders. Zaměřme se na některé z oborů.

Za přepážkou jako za kasou?

Nedostatek zaměstnanců se nevyhnul ani tradičně stabilním oborům, jako jsou bankovnictví a pojišťovnictví. Sice stále patří k těm s vyššími příjmy, tempo růstu je ale v posledních letech pomalejší. Například průměrná hrubá mzda, uvedená klientskými pracovníky na platovém portálu Platy.cz, je v letošním roce 25 800 Kč, což je srovnatelné s ohodnocením v některých obchodních řetězcích.

A přitom bankovnictví a pojišťovnictví jsou obory, které mají punc stability a serióznosti a pověst dobře placeného zaměstnání. Proto vždy přitahovaly dostatek zájemců o práci, zejména bankovní sektor. Ale v době rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek lidí postihuje i tyto obory – především v profesích, kde je vyšší fluktuace. Banky a pojišťovny nejčastěji hledají přepážkové pracovníky, back-office specialisty a finanční analytiky.

Proč zvedat mzdy, když klesá kvalita?

Obecná míra fluktuace je v bankovnictví na průměrných hodnotách, v pojišťovnictví dokonce podprůměrných, přičemž v loňském roce v těchto oborech změnilo práci 19 %, respektive 15 % lidí. Již tradičně nejvíce nabídek práce je v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Lidé projevují o nabídnutá místa největší zájem v krajích Plzeňském, Ústeckém a Karlovarském. Jenže je tu ALE. Pořádné ALE.

Na jednu stranu se zvyšují kvalifikační a odborné nároky na zaměstnance a na druhou stranu současně s nedostatkem volných lidí na trhu práce klesá kvalita uchazečů o místa. Navíc velkou výzvou, které budou tyto obory čelit v následujících letech, jsou nástup pokročilých technologií a nutnost individualizovat přístup ke klientům a jejich potřebám. Znamená to, že banky a pojišťovny budou muset přeplácet a přetahovat si nejkvalitnější pracovníky? Nebo může problém pomoci vyřešit i technologický pokrok? V bankách a pojišťovnách totiž věří, že nové technologie zastanou řadu časově náročných snadno automatizovatelných funkcí – například rutinní administrativu i masivní výpočty nad velkými objemy dat, které pomohou analytikům při vyhodnocování trendů trhu.

Vysoké platy a štědré bonusy – jen mýtus, nebo to stále platí?

Bankovnictví a pojišťovnictví sice stále patří do desítky nejlépe ohodnocených oborů, ale tempo růstu mezd je v nich v posledních dvou letech nižší. Také neplatí, že pracovat v bance znamená automaticky mít dobrý příjem. Srovnání s ohodnocením v některých obchodních řetězcích zaráží, a to i přesto, že u klientských pracovníků došlo meziročně k nárůstu mzdy o téměř 7,5 procenta, přičemž například finančním analytikům meziročně hrubá mzda stoupla o necelého 0,5 procenta.

Vývoj celkových mezd u vybraných pozic v letech 2013 až 2018. Zdroj: Platy.cz

Pojišťovnictví a zejména bankovnictví jsou obory, kde je citlivou otázkou bonusové odměňování zaměstnanců. Pod drobnohledem jsou již dlouhodobě zejména finanční bonusy, což je důsledek určitého stigmatu, který finanční ústavy získaly v souvislosti se skandály z počátku finanční krize v letech 2008 až 2010.

Obecně lze ale říct, že právě v bankovnictví a pojišťovnictví je nabídka bonusů pro zaměstnance poměrně bohatá. U většiny typů je zastoupení v těchto oborech větší, než je obecný průměr.

Nejvýraznější rozdíl je u sick days, které jako dostupný bonus uvádí 67 % pracovníků (obecný průměr je 24 %).

Business Leaders č. 3/2018

Výrazně vyšší, a to o pětinu a více, je nabídka bonusů jako penzijní připojištění, zaměstnanecké slevy, stravenky a dovolená navíc.

Jak stoupat v kariéře i mzdovém ohodnocení? Jak se stát úspěšným lídrem týmu? Jak vést druhé, aby to bylo ku prospěchu firmy i naší vlastní pozice? Na leadership a budování své odbornosti a kreditibility se zaměřuje nové vydání magazínu Business Leaders.

© Petr Casanova a Michal Novák, spoluautor je odborníkem Profesia.cz