7 schopností, které z Tebe udělají splněný sen zaměstnavatele

Zodpovědnost

Každý zaměstnanec má nějakou pravomoc. Rubem té pravomoci je ovšem odpovědnost. Každý, kdo má moc, je odpovědný za své jednání, chyby, úkoly.

Proč je to v očích podnikatele tak důležité? Protože každý majitel sní o chvíli, kdy firmu předá zaměstnancům a sám si bude užívat jen benefitů. Proto často podniká. Nechce za vše odpovídat sám. Chce mít lidi, na které se může spolehnout. A spolehnout se je možné jen na zodpovědné lidi.

Pořádek

Člověk se smyslem pro organizaci zvládne sebe i druhé. Zvládne více práce, než je běžné. Nedělá mu problém pracovat na více úkolech souběžně. Umí využít pracovní čas. Rychleji se učí, protože nabývá více zkušeností a uplatňuje je v praxi.

Smyslu pro pořádek se dá naučit, ale ne bez vnitřní kázně. Pořádní lidé tu sebekázeň mají. Jsou opakem chaotiků, kteří jsou neustále přetížení, ale ve výsledku za celý den nic produktivního neudělají.

Schopnost vidět celkový obraz

V angličtině se tomu říká big picture. Kdekdo se dokáže zaměřit na detail. Ví, co má dělat, ale často netuší, proč to vlastně má dělat, proč je ten detail tak důležitý. Tomu porozumí jen člověk, který vidí obraz ve všech souvislostech (více také v článku Dejte lidem katedrálu).

Kdo obsáhne „big picture“, je schopen předvídat problémy, dříve než nastanou. Dokáže koordinovat jednotlivé úseky. Nedělat z komára velblouda. Uklidnit zaměstnance, kteří se až moc moří v detailu, kteří jsou přílišní puntičkáři, protože pro ně je tento detail celý svět. Jenže ve skutečnosti je svět mnohem větší a složen z milionů takových detailů.

Tato přednost se často projevuje při poradách. Lidé s „big picture“ v hlavě vidí dál, vidí víc, mají rozhled jako z hory, zatímco ostatní se krčí v nížině. Tito zaměstnanci jsou zároveň velkým nebezpečím pro samotného podnikatele. Vidí chyby, které si podnikatel mnohdy ani neuvědomuje, a jsou schopni si sami postavit mnohem efektivnější konkurenci. A proto:

Charakter

Je to schopnost rozlišit, co je správné a co špatné, a to bez ohledu na měnící se okolnosti. Takový zaměstnanec zůstává loajální, obstojí v jakémkoli tlaku při obtížných rozhodnutích a zakládá si na neměnných hlavních hodnotách. Upřímně, charakterní je v očích podnikatele zaměstnanec tehdy, jestliže neodchází, i když by mohl a měl.

Jistěže charakternost způsobí, že se člověk dokáže vzepřít a bojovat za to, čemu věří, ačkoli to není pohodlné. Že umí převzít odpovědnost za své činy a jednat s respektem a důstojností vůči ostatním, což je ideální předpoklad týmového hráče.

Charakter ale především říká: „Můžete se mnou počítat.“ Každý podnikatel totiž sní o tom, že najme lidi schopnější než je sám. Současně se však děsí toho, že takoví lidé odejdou i s jeho know-how.

Chcete se mít dobře?

  • Vyhovuje Vám více pozice zaměstnance, nebo přemýšlíte o podnikání?
  • Jste ochotni na sobě pracovat, posilovat své přednosti a oslabovat své nedostatky?
  • Jste bojovníci, schopni něco obětovat, abyste se měli opravdu dobře?

Tohle je magazín pro Vás. Business Leaders je o překračování zóny pohodlí. Není to gaučové čtení. Je to naopak čtení, které Vás zvedne z gauče. Pokud na to máte.

Zajistěte si aktuální vydání

Zpětně se ještě můžete dostat k několika starším vydáním

© Petr Casanova