5 knih, které vám přiblíží svět médií

- Reklama -

Komunikační kanály, kterými jsou šířeny novinky, zábava, vzdělání, data nebo reklama, to všechno jsou média, které zasahují do většiny aspektů našeho života. Tady je výběr knih, které byste neměli minout, chtete-li se dozvědět více o jejich historii, druzích a vlivu, který na nás mají.

Dějiny českých médií

Jan Jirák, Barbara Köpplová, Petr Bednařík

2011, 448 stran

Kniha přináší základní, chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.

Masová komunikace a veřejné mínění

Lukáš Urban, Josef Dubský, Karol Murdza

2011, 240 stran

Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. 

Metody výzkumu médií

Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská

2010,5 293 stran

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického (výzkum mediálních organizací, analýza reprezentace, interpretace textu). Jednotlivé metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z českých médií. Kniha je zároveň praktickým metodickým manuálem pro čtenáře, kteří se výzkumem médií zabývají, nebo se s ním hodlají hlouběji seznámit. Publikaci ocení studenti oborů mediální studia, žurnalistika, sociologie, politologie a dalších sociálních věd i odborná veřejnost (pracovníci médií, mediálních agentur, reklamních a PR agentur).

Média v pohybu

Jakub Macek

2016, 136 stran

„Co je nového na nových médiích?“ ptá se Jakub Macek, respektive co nového s užíváním nových médií přišlo do života mediálních publik? Autor z pozic mediálních studií a sociologie vypráví o transformačních procesech, které právě probíhají v oblasti mediálních praxí. Primárně se věnuje tomu, jakou roli nová a stará média hrají v současnosti v životech a recepčních praxích českých mediálních publik, a i když v některých momentech překračuje hranice, jež obvykle studium publik vymezují, jsou to právě takříkajíc běžní uživatelé médií, kteří stojí ve středu vyprávění.

Digital Leader (EN)

Erik Qualman

2011, 288 stran

Pokud hledáte knihu, která Vám vysvětlí, jak získat více lajků na Facebooku, tak tato kniha není ta pravá. Pokud chcete zjistit, jak být v dnešní digitální éře úspěšným leaderem, mohla by vás zaujmout. Eric Qualman v knize hovoří o pěti důležitých zvycích, které by si měl digitální leader osvojit. Označuje je zkratkou S.T.A.M.P.: Simple, True, Act, Map, People.

P. S. Zaujal vás tento článek? Zajímá vás nějaká konkrétní oblast, o které byste se rádi dozvěděli více? Zanechte komentář. Rádi vás seznámíme s těmi knihami, jež se dané oblasti týkají.

Petr Klečka