Mezigenerační vztahy ve firmě – problém, nebo příležitost?

- Reklama -

Je zřejmé, že z hlediska věku mají lidé různé potřeby, hodnoty a postoje, jakož i rozmanité dovednosti a znalosti. Jak ale na pracovišti sblížit dvě generace, které jsou natolik odlišné ve vnímání své práce?

V závislosti na zkušenostech může starší generace disponovat potřebným know-how ve spoustě aspektů pracovního prostředí, zatímco mladší generace je kvalifikovanější v oblasti nových technologií a médií, ale postrádá zkušenosti. Stejně tak mladší lidé více cílí na rozvoj kariéry, zatímco ti starší se více zaměřují na udržení stálého pracovního místa a zabezpečení příjmů.

Věkové stereotypy se vztahují na mladé i starší generace, přičemž platí, že ty, které se vztahují ke druhé skupině, jsou negativnější než ty spojené s mládím. To je společensky hodnoceno spíše kladně.

Negativní stereotypy vůči mladým lidem obvykle primárně míří na to, že „ta dnešní mládež“ se chová hůře než předchozí generace, než „naše generace“. Zajímavé přitom je, že záporné stereotypy vůči mladým jako by platily spíše obecně: Ty mladé lidi, které známe osobně, máme zpravidla tendenci posuzovat příznivěji. 

Oproti tomu navyklé vzorce myšlení vůči profesně starším lidem jsou silně negativní, protože stáří je v současné době často pociťováno jako negace charakteristik spojených s mládím, které jsou vnímány pozitivně: výkonnosti, atraktivity, dynamičnosti.

Tyto stereotypy vůči stáří často překvapivě přejímají i starší lidé sami, přičemž se jim brání tím, že sami sebe za „staré“ nepovažují. Tím se od nich distancují, je samotné však nezpochybňují. 

Na téma Mezigenerační vztahy ve firmě bylo zaměřeno i další setkání Exec Clubu, které se konalo 11. března 2019.

Exec club je podnikatelský klub pořádaný za podpory společnosti Business Success, určený podnikatelům a vedoucím pracovníkům z celého Česka, kteří se chtějí vzájemně setkávat a sdílet mezi sebou své zkušenosti. Více o něm si můžetete přečíst v našem článku.

Se svou přednáškou nazvanou Co drží náš tým pohromadě? zde vystoupila například vedoucí provozu a HR firmy eBrána Monika Jehličková, která tvrdí, že základem je vytvořit kvalitní pracovní zázemí, zajistit lidem otevřenost a neformálnost a oni se následně uvolní a sdruží sami.

Východiskem z tohoto mezigeneračního sporu může také být zavedení programů vzájemného učení. Tyto programy mají působit jako prevence vzájemného napětí mezi různými generacemi a především slouží pro sdílení znalostí, životních hodnot a zkušeností napříč všemi věkovými skupinami. Více o těchto programech se můžete dozvědět zde.

Na různé generace by se mělo nahlížet spíše tak, že se při své práci doplňují, než že by si konkurovaly. Proto je nutné nastavit efektivní řízení firmy, kdy jedna ze skupin lidí nebude mít pocit, že je oproti té druhé znevýhodňována. Je dobré zkusit vytvořit pracovní týmy napříč generacemi. Postupem času se propast mezi generacemi jistě vymaže.

P. S. Zajímá vás více konferencí a přednášek z oblasti podnikání? Odebírejte náš tištěný magazín, kde se o nich můžete dočíst.

Petr Klečka