Základem úspěchu je vytrvalost. Ale jak ji udržet?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Základem každého úspěchu v našem životě je vytrvalost. Tuhle větu jistě neslyšíte poprvé a myslím si, že určitě ne naposledy. Zkrátka a dobře je to holý fakt, a i když to všichni víme a každý z nás to slyšel už tisíckrát, tak ne každý z nás se dokáže této věty držet a mnozí vzdávají svůj boj nebo cestu za vysněným úspěchem zbytečně příliš brzy. Někdy je to tím, že se vytratí naše vnitřní motivace, která se je přirozeným akcelerátorem a palivem našeho růstu. A tak se pokoušíme hledat nějaké vnější motivy, abychom se přesvědčovali, že jsme na správné cestě, a pokoušíme se ještě chvíli vytrvat. Pravdou ovšem je, že pokud všechno, co v životě děláme, zakládáme jen na nějakých vnějších motivech, jako jsou například peníze, nějaké hmotné statky nebo honba za konkrétními cíli, tak budeme potřebovat té motivace stále víc a víc, abychom našli sílu nadále vytrvat. 

Dalo by se tak říct, že proto, abychom nepotřebovali svou vytrvalost stavět na nekonečné a stále se zvyšující motivaci, měli bychom veškeré své konání stavět na našich hodnotách a vnitřní motivaci. Věřím, že jen tak nikdy nemůžeme přijít o vytrvalost a nebudeme muset hledat stále nové výzvy a cíle, abychom měli chuť vytrvat. 

 Jsem přesvědčený o tom, že pokud je člověk dostatečně vytrvalý a má tuto svou vytrvalost postavenou právě na svých hodnotách a vnitřní motivaci, nemůže nic ztratit, ale jedině získat. A tohle platí naprosto u všeho, co v životě děláme. Je jedno, jestli jste sportovec a budujete svou sportovní kariéru, nebo zda budujete partnerský vztah, nebo jestli budujete nějakou firmu. Vše potřebuje svůj čas, a pokud jsme dostatečně vytrvalí, dočkáme se i zaslouženého ovoce. Nyní bych mohl znovu uvést jako příklad příběh posluchačky Pavly, o které jsem mluvil v předchozím podcastu. Pavla mi psala, že pracuje jako obchodnice již sedmnáct let pro jednu firmu a v jednom oboru. Napsala mi, že je to právě díky zdravým hodnotám firmy, pro kterou pracuje, a právě díky nim dokázala ve firmě zůstat tak dlouho. Když jsem se v naší komunikaci s Pavlou zajímal, jak dnes aktivně oslovit nové zákazníky a co jí dělá největší potíže, přiznala mi mimo jiné, že už dnes zase tolik nových klientů sama hledat nemusí, že už je v oboru tak dlouho, že se jí klienti ozývají sami. Získávají reference od jiných Pavliných klientů a ti už se rovnou obracejí přímo na ni, a to se slovy: „Slyšeli jsme, že jste nejlepší, můžete nám připravit nabídku?“

Myslím si, že tohle může být jedna z nejkrásnější vět, jakou může podnikatel nebo obchodník slyšet od svého potenciálního klienta. Staví nás to najednou jako obchodníka do naprosto jiné pozice. Najednou nemusíme trávit spoustu času navoláváním a vyhledáváním klienta, nemusíme si získávat jeho důvěru, přesvědčovat jej. Klient za námi přichází sám, on sám nám buší na dveře, stojí frontu u našeho stánku a říká: „Potřebuji vaši službu, váš produkt, můžete mi, prosím, připravit nějakou nabídku?“ No řekněte sami, může být pro obchodníka něco lepšího než tento stav? 

Spousta obchodníků vzdá své snažení a přejdou do jiné firmy hlavně proto, protože vyhoří na tom neustálém oslovování nových lidí, hledání nových klientů, překonávání sama sebe, svých obav a strachů, když oslovují někoho neznámého. Tisíckrát si nechají před sebou prásknout dveřmi, neustále čelí nějakému odmítnutí. Je těžké vytrvat v takovém oboru, když každý den, neustále, čelíte tomu odmítavému stanovisku a hledáte cestu, jak najít někoho nového, kdo by mohl váš produkt nebo službu potřebovat. Opravdu to není jednoduché, ale ti, kteří dokázali vytrvat, například jako Pavla, tak jsou dnes v jiné situaci a starají se více o to, aby zvládli odbavit tu frontu, která se tvoří před jejich „stánkem“. 

Připomíná mi to přednášku Davida Koláře z minulého ročníku konference Tajemství obchodu. David tam přesně o tomhle mluvil a zmiňoval, jaká je cesta k tomu, abyste dokázali vytvořit frontu u vašeho stánku, a ne pořád dokola běhat po schůzkách s vyplazeným jazykem a na konci každého dne padnout do postele naprostým vyčerpáním. Cesta k vytvoření fronty u vašeho stánku není složitá, potřebujete jen zvyšovat váš vliv. I když si to mnohdy neuvědomujeme, tak každý z nás má nějaký vliv v rámci svého okolí, řekněme v rámci své sociální bubliny. A k tomu, abyste byli dobří obchodníci, k tomu nepotřebujete ovlivňovat statisíce nebo miliony lidí na obrovském trhu. Úplně v pohodě můžete vytvořit dostatečnou frontu před svým stánkem, pokud budete ovlivňovat ty správné lidí na tom správném trhu. A vůbec na tom trhu nepotřebujete mít ten největší stánek ani to nejmodernější vybavení, stačí jen na něm být a dát kvalitou své práce o sobě vědět těm správným lidem.  

Základem všeho je veškerou svou práci zakládat na těch správných hodnotách. Ať už podnikáme, nebo jsme zaměstnaní, tak vždy bychom měli tím, co děláme, přinášet nějakou hodnotu. Však z této hodnoty taky odvádíme státu nemalé daně. Je to daň z přidané hodnoty, platíme ji, tak bychom na ni neměli zapomínat a přemýšlet v první řadě u všeho, co děláme, jakou hodnotu tím přinášíme a zda je tato hodnota v souladu s naším hodnotovým žebříčkem. Věřím, že jen tak můžeme v našem konání vytrvat, aniž bychom se potřebovali neustále motivovat nějakými vnějšími podněty. 

Prodávat díky vlivu by mohlo být splněným snem každého aktivního obchodníka. Ta cesta ale nemusí být tak složitá, jak se může zprvu zdát. Důležité je vytrvat na své cestě, jen tak dojdeme ke správnému cíli. A cesta k vytrvalosti by měla vést skrze naše hodnoty, neměli bychom na ně zapomínat ve všem, co děláme, a připomínat si na své cestě, že se opravdu stáváme tím, kým jsme se rozhodli být. 

Možná že i někdo z vás, mých posluchačů, ztrácí sílu jít dál, je už vyčerpaný a unavený z té dlouhé cesty. Každý den tráví přemýšlením nad tím, jak získat ještě více klientů, jak oslovit ještě větší masu lidí, aby splnil všechny své cíle, až úplně zapomněl, proč si ty cíle vůbec stanovil. Kým se díky těm splněným cílům na konci cesty stanete? Přemýšleli jste také nad tím? Myslím si, že na to často zapomínáme, a to si myslím že je veliká škoda.

A nebo snad ne? Máte na to jiný názor? Nebo se mnou souhlasíte? Ať je to tak, nebo tak, v každém případě budu rád, pokud budete mít chuť podělit se se mnou o svůj názor, ať už v rámci mého e-mailu, na našich sociálních sítích, nebo zde na webu. Vážím si každé vaší zprávy, každého sdílení podcastu Myšlením na vrchol,  každého nového odběratele a doufám jen, že vás moje podcasty stále baví.

© Lukáš Eder